VMware Replication

Credit : nakivo.com

VMware Replication


  ด้วยความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์เกิดข้อบกพร่อง ซอฟต์แวร์เกิดข้อผิดพลาด จากมนุษย์และภัยธรรมชาติ สามารถทำให้บริการที่สำคัญทางธุรกิจของคุณ หรือแม้แต่ดาต้าเซ็นเตอร์ทั้งหมดใช้งานไม่ได้ NAKIVO Backup & Replication เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการกู้คืนข้อมูลจากความล้มเหลวดังกล่าวได้


  การออกแบบนี้จะใช้ VMware vSphere ในสร้างและดูแลสำเนาของ VM ต้นทางบน Host ESXi สำเนาของ VM ต้นทางเรียกว่าแบบจำลอง VM เป็น VM แบบปกติที่มีอยู่ใน VMware vSphere โดย VM จะยังคงอยู่ในสถานะปิดเครื่องและไม่ใช้ทรัพยากรใด ๆ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติคุณสามารถเปิดเครื่องได้

  NAKIVO Backup & Replication ช่วยให้สามารถทำซ้ำทั้ง VMs แต่ละเครื่อง และ VMs ทั้งหมดภายใน VMware ที่เลือกเช่น (resource pools, folders, hosts, clusters) เป็นต้น

  ด้วย NAKIVO Backup & Replication สามารถเก็บจุดกู้คืนข้อมูลได้สูงสุด 30 จุด สำหรับ VM จุดการกู้คืนแต่ละจุด คือภาพรวม VM ปกติ ถ้า VM ต้นทางได้รับความเสียหายคุณสามารถส่งคืน VM กลับไปยังสถานะก่อนหน้าจาก vCenter หรือ ESXi Server ได้อย่างง่ายดาย

NAS

ทำไมต้องใช้ VMware vSphere Replication?


ปกป้องข้อมูลสำคัญทางธุรกิจของคุณได้จากปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้

- เกิดการสูญเสียหรือความล้มเหลวของ VM

- การอัปเดตระบบไม่ดี

- เกิดจากติดไวรัสหรือการเกิดลบโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ

- ความล้มเหลวของโฮสต์ / ที่เก็บข้อมูล (datastore) อันเป็นผลมาจากการสูญเสียข้อมูลต่างๆ

- ความผิดปกติของฮาร์ดแวร์ เกิดภัยธรรมชาติที่คาดไม่ถึง เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุ ฯลฯ

VMware vSphere จะสร้างสำเนาของ VM ที่มาซึ่งสามารถจัดเก็บได้ทั้งในองค์กรหรือนอกสถานที่ คุณสามารถปิดได้ทันทีจาก VM ต้นทาง ไปยัง VM ที่ทำสำเนาไว้ ดังนั้นเวลาการกู้คืนที่มีการทำสำเนา VM ไว้จะดีกว่าการกู้คืนจาก VM ที่สำรองไว้

การกู้คืนระบบ

ลดความเสี่ยงของการสูญหายของข้อมูลและระยะเวลาของการหยุดทำงานโดยใช้ขั้นตอนการกู้คืนระบบที่สร้างขึ้นจากการจำลองแบบ VM เนื่องจากการจำลองแบบ VM จะสร้างสำเนาที่ถูกต้องของ VMs ให้ต้นทางการกลับมาใช้บริการทางธุรกิจจึงทำได้ง่ายและรวดเร็วเหมือนกับการเปิดใช้งานแบบจำลอง VM

ปรับปรุง RPO และ RTO

ปรับปรุงจุดมุ่งหมายในการกู้คืน (RPO) ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ VMs ของคุณจะถูกนำกลับคืนมาในกรณีเกิดภัยพิบัติ การกู้คืนข้อมูล (RTO) ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ควรใช้เพื่อคืนค่าโครงสร้างพื้นฐาน

Failover และ Failback

ในระหว่างภัยพิบัติ โครงสร้างพื้นฐาน VMs ทั้งหมดของคุณอาจล้มเหลวจากไซต์หลัก ไปยังไซต์การกู้คืนระบบ เมื่อมีการเรียกคืนโครงสร้างพื้นฐาน VMs ที่ไซต์หลัก คุณอาจต้องการคืนปริมาณงานกลับด้วยกระบวนการที่เรียกว่า failback

เทคโนโลยี VMware Replication

NAKIVO Backup & Replication อาศัยภาพรวมของ VM เพื่อดึงข้อมูลและทำสำเนาของ VMware VMs ภาพรวมชั่วคราวถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและถูกทิ้งโดยผลิตภัณฑ์

NAKIVO Backup & Replication สนับสนุนชนิดดิสก์ VM บางประเภท thick และ flat ผลิตภัณฑ์ยังสามารถทำซ้ำ VMware VMs ที่สถานะงานแบบ เปิด,ปิดหรือระงับ

คุณลักษณะสำคัญ VMware Replication


การสนับสนุนแอพพลิเคชันและฐานข้อมูล

ในการสร้างแบบจำลองของ VMware VMs NAKIVO สามารถใช้การจำลองด้วยโหมด Application-aware มีความเข้าใจกับแอพพลิเคชันเพื่อใช้บริการ VSS ของ Microsoft เพื่อทำให้ข้อมูล MS Exchange, SQL และ Active Directory ไม่ถูกต้อง ฟังก์ชันการทำงานนี้สามารถใช้ได้กับแอ็พพลิเคชันหรือฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่ล้างข้อมูลในหน่วยความจำและการดำเนินการ I/O ที่รอดำเนินการไปยังดิสก์ก่อนทำ snapshot ด้วยเหตุนี้แบบจำลอง VM ของคุณจึงมีความสอดคล้องกันตามธุรกรรม

การตรวจสอบ VM แบบอัตโนมัติ

สามารถตรวจสอบแบบจำลอง VMware VM ทั้งหมดโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดใช้งาน (พร้อมกับปิดระบบเครือข่าย) และทำภาพหน้าจอของระบบปฏิบัติการที่บู๊ตระบบไว้ จะส่งภาพหน้าจอของ VMs ที่ทำการทดสอบมาเป็นหลักฐานว่าเป็นการแบบจำลอง VMware VM ของคุณทำงานได้

ประเภท Disks สำหรับ VM Replicas

สามารถเลือกที่จะสร้างดิสก์ที่มีการจัดเตรียมบางอย่างสำหรับแบบจำลอง VMware VM ของคุณโดยไม่คำนึงถึงประเภทดิสก์ของ VMs ต้นทางของคุณ ดิสก์ที่มีการใช้งานหนาแน่นจะใช้พื้นที่ทั้งหมดที่กำหนดให้กับ VM (รวมถึงพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งาน) และดังนั้นจึงไม่มีผลต่อสำหรับการใช้พื้นที่ ดิสก์ในทางตรงกันข้ามใช้เฉพาะพื้นที่ที่ต้องการโดยข้อมูล (รวมถึงระบบปฏิบัติการและแอพพลิเคชัน) การเลือกตัวเลือกในการสร้างเฉพาะดิสก์บางชนิดสำหรับการทำสำเนา VM ของคุณ จะช่วยให้คุณสามารถประหยัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้มาก

การปรับปรุงความเร็วด้วย VMware CBT

ใช้เทคโนโลยีการติดตามการเปลี่ยนแปลงติดตาม (CBT) ของ VMware เพื่อระบุกลุ่มข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่งานสุดท้าย ทำให้การจำลองแบบทำได้เร็วขึ้นอย่างมาก

นโยบายการเก็บรักษาจุดการกู้คืนแบบยืดหยุ่น

คุณสามารถบันทึกจุดกู้คืนได้ถึง 30 จุดสำหรับแบบจำลอง VM การใช้แผนการหมุนเวียนตามกฏ(GFS) คุณสามารถหมุนจุดกู้คืนตามรายวันรายสัปดาห์รายเดือนและรายปี

Staged VM Replication (รีวิว)

VMware VM มักจะมีขนาดใหญ่ ดังนั้นการจำลองแบบ VM ครั้งแรกอาจใช้เวลานาน เพื่อเร่งการถ่ายโอนข้อมูลครั้งแรกคุณสามารถทำจำลองแบบ VM แบบทีละขั้น จากนั้นคุณจะย้ายแบบจำลอง VM ไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่สร้างงานการจำลองแบบใหม่ด้วย VMs ที่โอนย้ายเป็นเป้าหมายและทำการจำลองแบบเฉพาะที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นขอดู Demo

ขอรับการสาธิตการใช้งานโดยวิศวกร

ดาวน์โหลดทดลองใช้ฟรี

ดาวน์โหลดทดลองใช้ฟรีเต็มรูปแบบ

ราคา

ดูรายการคุณสมบัติฉบับและราคาทั้งหมด

Pricing หมายเหตุ : หากต้องการราคาในสกุลเงินบาท กรุณาติดต่อเรา