Page 1 of 1

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

PostPosted: 05 Sep 2018, 10:26
by admin
ทุกคนสามารถสมัครสมาชิกได้ เรายินดีมากเพื่อให้ท่านมาเป็นสมาชิก หากท่านต้องการเป็นสมาชิก
ให้ท่านคลิ้กที่ สมัครสมาชิก และ กรอกข้อมูล คือ
- ชื่อผู้ใช้งานที่ต้องการ
- อีเมล์ของท่าน
- ตั้งรหัสผ่านสองครั้ง
- กรอกรูปภาพในการยืนยันการสมัคร


หลังจากนั้นระบบจะบอกกับท่านว่า ท่านจะต้องรอการยืนยันจาก ผู้ดูแลระบบ
ขอให้ท่านส่งอีเมล์มาหาเราที่ kittisak@avesta.co.th เพื่อบอกว่า user และ อีเมล์ที่ท่านให้เราไว้คืออะไร
เราจะทำการอนุมัติทันที ทั้งนี้การป้องกันดังกล่าวเพื่อป้องกัน spammer