Page 1 of 1

การสร้างบัญชีและการเข้าสู่ระบบ NAKIVO Backup & Replication

PostPosted: 05 Sep 2018, 13:47
by admin
การเข้าสู่ระบบการตั้งค่า

การสู่ระบบ NAKIVO Backup & Replication ทำได้โดยผ่นเว็บเบราเซอร์ได้แบบง่ายๆ