บริษัท อเวสต้า จำกัด
เลขที่ 889 หมู่ 15 ต. ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

+66(0)45-959-612 – สำนักงาน
+6685-199-0244 – คุณพิมพ์พรรณ
+6685-553-5435 – คุณสุรสิทธิ์

sales@avesta.co.th